Ιούλιος 13


Το τίμημα του οράματος


Κατά τον χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, είδα τον Κύριο…

(Ησαΐας 6:1).

Η ιστορία της ψυχής μας με τον Θεό είναι συχνά η ιστορία όπου ο ήρωας πεθαίνει. Επανειλημμένα, ο Θεός πρέπει να απομακρύνει τους φίλους μας για να έρθει Αυτός στη θέση τους, και είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που λιποψυχούμε και αποτυγχάνουμε και αποθαρρυνόμαστε. Πάρτε το προσωπικά: Κατά τον χρόνο που πέθανε εκείνος, που αντιπροσώπευε σε μένα όλα που ήταν ο Θεός, τότε, τα παράτησα όλα; Αρρώστησα; Αποκαρδιώθηκα; Ή μήπως, «είδα τον Κύριο»;

Το να βλέπω τον Θεό εξαρτάται από την κατάσταση του χαρακτήρα μου. Ο χαρακτήρας προσδιορίζει την αποκάλυψη. Πριν μπορέσω να πω, «είδα τον Κύριο», πρέπει να υπάρξει κάτι στον χαρακτήρα μου που ανταποκρίνεται στον Θεό. Μέχρι να αναγεννηθώ και να αρχίσω να βλέπω τη Βασιλεία του Θεού, βλέπω μόνο σύμφωνα με τις προκαταλήψεις μου. Εκείνο που χρειάζομαι είναι η ‘χειρουργική επέμβαση’ των εξωτερικών γεγονότων και ένας εσωτερικός εξαγνισμός.

Πρέπει να είναι ο Θεός πρώτος, ο Θεός δεύτερος και ο Θεός τρίτος, μέχρι που η ζωή να αντικρίζει σταθερά τον Θεό και κανένας άλλος να μην υπολογίζεται. «Στον κόσμο όλο δεν υπάρχει άλλος από Σένα, Θεέ μου, δεν υπάρχει άλλος παρά μόνο Εσύ».

Συνέχισε να καταβάλλεις το τίμημα. Ας δει ο Θεός ότι θέλεις να ζήσεις στο επίπεδο του οράματος.