Απρίλιος 6


Η σύγκρουση Θεού και αμαρτίας

Ο Οποίος τις αμαρτίες μας βάσταξε ο Ίδιος

στο σώμα Του επάνω στο ξύλο… (Α΄ Πέτρου 2:24).

Ο Σταυρός του Ιησού είναι η αποκάλυψη της κρίσης του Θεού κατά της αμαρτίας. Ποτέ μη συσχετίζεις την ιδέα του μαρτυρίου με τον Σταυρό Του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός ήταν ένας έξοχος θρίαμβος κατά τον οποίο τα θεμέλια της κόλασης σαλεύτηκαν. Δεν υπάρχει τίποτε πιο βέβαιο μέσα στο Χρόνο ή την Αιωνιότητα από εκείνο που επιτέλεσε ο Ιησούς πάνω στον Σταυρό· επανέφερε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στη σωστή σχέση με τον Θεό. Κατέστησε τη Λύτρωση βάση της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή, άνοιξε τον δρόμο για κάθε άνθρωπο να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό.

Ο Σταυρός δεν ήταν κάτι που έτυχε στον Ιησού· αυτός ήταν ο σκοπός Του. Αυτός είναι το Αρνίο «που είναι σφαγμένο από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου» (Αποκάλυψη 13:8). Η Ενσάρκωση δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς τον Σταυρό. Πρόσεξε να μην ξεχωρίζεις τον Θεό που «φανερώθηκε με σάρκα» (Α΄ Τιμόθεον 3:16) από τον Υιό που έγινε «αμαρτία» (Β΄ Κορινθίους 5:21). Ο σκοπός της Ενσάρκωσης ήταν η Λύτρωση. Ο Θεός ενσαρκώθηκε με σκοπό να καταργήσει την αμαρτία και όχι για να αποδείξει τον Εαυτό Του. Ο Σταυρός είναι το κέντρο του Χρόνου και της Αιωνιότητας, η απάντηση στο αίνιγμά τους.

Ο Σταυρός δεν είναι σταυρός ανθρώπου, αλλά ο Σταυρός του Θεού. Και ο Σταυρός του Θεού δεν μπορεί ποτέ να γίνει κατανοητός στην ανθρώπινη εμπειρία. Ο Σταυρός είναι η φανέρωση της φύσης του Θεού, η είσοδος μέσα από την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έρθει σε ένωση με τον Θεό. Όταν ερχόμαστε στον Σταυρό δεν είναι για να περάσουμε μέσα από αυτόν, αλλά για να μείνουμε εκεί, στη ζωή για την οποία ο Σταυρός είναι η είσοδος.

Το επίκεντρο της σωτηρίας είναι ο Σταυρός του Ιησού· και ο λόγος που είναι τόσο εύκολο να λάβουμε τη σωτηρία είναι επειδή κόστισε τόσο πολύ στον Θεό. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μια σύγκρουση και η οδός προς τη ζωή ανοίγεται· αλλά, ο αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι πάνω στην καρδιά του Θεού.