Απρίλιος 15


Ατέλεια στη συγκέντρωση


Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν από τον Ισραήλ·

εντούτοις, η καρδιά του Ασά ήταν τέλεια όλες τις ημέρες του.

(Β΄ Χρονικών 15:17).

Ο Ασά υστερούσε στην εξωτερική έκφραση της υπακοής· ως επί το πλείστον ήταν ορθός, αλλά όχι εντελώς. Πρόσεξε το πράγμα για το οποίο λέγεις: «Α, αυτό δεν έχει πολλή σημασία». Το γεγονός ότι δεν έχει πολλή σημασία για σένα, ίσως να σημαίνει ότι έχει πάρα πολλή σημασία για τον Θεό. Κανένα ζήτημα δεν είναι ασήμαντο για το τέκνο του Θεού. Πόσον καιρό ακόμα κάποιοι από μας θα έχουμε τον Θεό να προσπαθεί να μας διδάξει κάτι; Ωστόσο, δεν χάνει ποτέ την υπομονή Του. Εσύ λες, «Ξέρω ότι είμαι εντάξει με τον Θεό»· όμως, οι «ψηλοί τόποι» ακόμα παραμένουν· υπάρχει κάτι για το οποίο δεν υπάκουσες. Μήπως διαμαρτύρεσαι ότι ενώ η καρδιά σου είναι εντάξει με τον Θεό, εντούτοις υπάρχει κάτι στη ζωή σου για το οποίο Εκείνος σε κάνει να αμφιβάλλεις; Όποτε σε κάνει να αμφιβάλλεις για κάτι, σταμάτησε το αμέσως, ό,τι κι αν είναι. Τίποτε δεν είναι απλή λεπτομέρεια.

Μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα σχετικά με το σώμα σου ή τον νου σου, στα οποία δεν συγκεντρώνεσαι καθόλου; Είσαι ορθός ως επί το πλείστον, όμως, απρόσεκτος· υπάρχει κάποια ατέλεια στο ζήτημα της συγκέντρωσης. Δεν χρειάζεσαι αργία από την πνευματική συγκέντρωση, ακριβώς όπως και η καρδιά σου δεν χρειάζεται αργία από το να κτυπά. Είναι αδύνατο να έχεις αργία ηθικά, και να παραμένεις ηθικός, και είναι αδύνατο να έχεις αργία πνευματικά, και να παραμένεις πνευματικός. Ο Θεός σε θέλει να είσαι ολότελα δικός Του, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις να διατηρείς τον εαυτό σου σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Μερικοί από μας αναμένουμε να επιτελεσθούν οι αμέτρητες πνευματικές αναβάσεις μέσα σε δυο λεπτά.