Μάιος 20


Η περιοχή του πραγματικού


Με την υπομονή σας, αποκτήστε τις ψυχές σας.

(Λουκάς 21:19)

Για ορισμένο καιρό, μετά που θα αναγεννηθεί κάποιος, δεν έχει την ίδια δύναμη στη σκέψη ή το συλλογισμό του όπως και πριν. Πρέπει να δώσουμε έκφραση στη νέα ζωή, να διαμορφώσουμε μέσα μας τον νου του Χριστού. Απόκτησε τη ψυχή σου με υπομονή. Πολλοί από μας προτιμούμε να μένουμε στο κατώφλι της χριστιανικής ζωής αντί να προχωρούμε στο κτίσιμο μιας ψυχής σε αρμονία με τη νέα ζωή που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Αποτυγχάνουμε γιατί αγνοούμε το πώς είμαστε πλασμένοι, και ρίχνουμε το φταίξιμο στον διάβολο αντί στην απειθάρχητή μας φύση. Σκεφθείτε τι θα μπορούσαμε να γίνουμε όταν αφυπνιστούμε!

Υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να προσευχόμαστε - η αθυμία, για παράδειγμα. Η αθυμία ποτέ δεν φεύγει με την προσευχή· η αθυμία φεύγει με τις κλοτσιές. Η αθυμία, σχεδόν πάντα, έχει ως έδρα της τη φυσική μας κατάσταση, και όχι την ηθική. Είναι ένας συνεχής αγώνας το να μην ακούμε στην αθυμία που έρχεται εξαιτίας κάποιας φυσικής κατάστασης. Ποτέ μην υποτάσσεσαι σ’ αυτήν, ούτε για μια στιγμή. Πρέπει να αρπάξουμε τον εαυτό μας από το σβέρκο και να τον τραντάξουμε, και τότε θα διαπιστώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε εκείνα που είπαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η κατάρα πάνω στους περισσότερους από εμάς είναι ότι δεν θέλουμε. Η χριστιανική ζωή είναι ζωή πνευματικής σθεναρότητας.