Οκτώβριος 22

Η μαρτυρία του Πνεύματος


Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύμα μας…

(Ρωμαίους 8:16).

Όταν προσερχόμαστε στον Θεό υπάρχει ο κίνδυνος να ζητούμε ανταλλάγματα από Αυτόν· θέλουμε τη μαρτυρία πριν κάνουμε εκείνο που μας λέει να κάνουμε. «Γιατί δεν αποκαλύπτει ο Θεός τον Εαυτό Του σε μένα;» Δεν μπορεί, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά επειδή Τον εμποδίζεις ενόσω δεν θέλεις να παραδοθείς εντελώς σ’ Αυτόν. Μόλις το κάνεις, ο Θεός μαρτυρεί προς τον Εαυτό Του· δεν μπορεί να συμμαρτυρήσει με σένα, αλλά συμμαρτυρεί αμέσως με τη δική Του φύση που είναι μέσα σου. Αν είχες τη μαρτυρία πριν την πραγματικότητα, θα κατέληγε σε συναισθηματική συγκίνηση. Μόλις κάνεις τη συναλλαγή στη βάση της Λύτρωσης και πάψεις από την ασέβεια τού να συζητάς με τον Θεό, τότε Αυτός σου δίνει τη μαρτυρία. Μόλις εγκαταλείψεις τους διαλογισμούς και τα επιχειρήματα, ο Θεός συμμαρτυρεί με εκείνο που έχει επιτελέσει και εκπλήττεσαι για την ασέβειά σου που Τον είχες να περιμένει. Αν αμφιβάλλεις κατά πόσον ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει από την αμαρτία, τότε, είτε άφησέ Τον να το κάνει, είτε πες Του ότι δεν μπορεί. Μην επαναλαμβάνεις τα λόγια του ενός ή του άλλου προσώπου, αλλά δοκίμασε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίο 11:28: «Ελάτε σε Μένα». Έλα, αν είσαι κουρασμένος και βαρυφορτωμένος, και ζήτησε, αν γνωρίζεις ότι είσαι πονηρός (Βλ. Λουκάς 11:13).

Τείνουμε να συγχύζουμε την απλότητα που απορρέει από τις φυσιολογικές αποφάσεις της κοινής λογικής μας με τη μαρτυρία του Πνεύματος. Όμως, το Πνεύμα συμμαρτυρεί μόνο με τη δική Του φύση και το έργο της Λύτρωσης· ποτέ δεν συμμαρτυρεί με τη δική μας λογική. Αν προσπαθούμε να Τον κάνουμε να συμμαρτυρήσει με τη δική μας λογική, τότε, δεν είναι καθόλου περίεργο γιατί είμαστε στο σκοτάδι και στην αβεβαιότητα. Αποτίναξε τα όλα, εμπιστέψου τον Θεό, και Αυτός θα σου δώσει τη μαρτυρία.