Δεκέμβριος 17


Η λύτρωση δημιουργεί την ανάγκη την οποία ικανοποιεί


Ο φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο

Πνεύμα του Θεού· επειδή, είναι σ’ αυτόν μωρία…

(Α΄ Κορινθίους 2:14).

Το ευαγγέλιο του Θεού δημιουργεί ένα αίσθημα ανάγκης για το ευαγγέλιο. Ο Παύλος λέει, «Αν, όμως, τώρα είναι σκεπασμένο το ευαγγέλιό μας, είναι σκεπασμένο» - σ’ αυτούς που είναι αχρείοι; Όχι, αλλά, «σ’ αυτούς που χάνονται· στους οποίους, καθώς είναι άπιστοι, ο θεός τούτου του κόσμου τύφλωσε τον νου» (Β΄ Κορινθίους 4:3-4). Για την πλειονότητα των ανθρώπων η ηθική βρίσκεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους· δεν αισθάνονται να έχουν ανάγκη το ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι Εκείνος που δημιουργεί την ανάγκη την οποία κανένας άνθρωπος δεν συναισθάνεται μέχρι που Αυτός να αποκαλύψει τον Εαυτό Του. Ο Ιησούς είπε, «Ζητάτε και θα σας δοθεί» (Ματθαίος 7:7). Όμως, ο Θεός δεν μπορεί να δώσει μέχρι που ο άνθρωπος να ζητήσει. Δεν είναι ότι κατακρατεί, αλλά ότι αυτός είναι ο τρόπος που έθεσε τα πράγματα με βάση τη Λύτρωση. Με το να ζητούμε, ο Θεός βάζει σε ενέργεια διαδικασίες με τις οποίες δημιουργεί εκείνο που δεν υπάρχει μέχρι που να το ζητήσουμε. Η εσωτερική πραγματικότητα της Λύτρωσης είναι ότι δημιουργεί συνεχώς. Καθώς η Λύτρωση δημιουργεί τη ζωή του Θεού μέσα μας, έτσι δημιουργεί και τα πράγματα που ανήκουν σ’ αυτή τη ζωή. Τίποτε δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη παρά εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη. Αυτό είναι το νόημα της Λύτρωσης - αυτή δημιουργεί και αυτή ικανοποιεί.

«Και Εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον Εαυτό Μου» (Ιωάννης 12:32). Κηρύσσουμε τις εμπειρίες μας και οι άνθρωποι ενδιαφέρονται, αλλά κανένα αίσθημα ανάγκης δεν εγείρεται. Αν όμως, ο Ιησούς Χριστός υψωθεί, το Πνεύμα του Θεού θα δημιουργήσει μια συνειδητή ανάγκη για Εκείνον. Πίσω από το κήρυγμα του ευαγγελίου είναι η δημιουργική Λύτρωση του Θεού που εργάζεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι ποτέ η διήγηση προσωπικών εμπειριών που σώζει ανθρώπους. «Τα λόγια που Εγώ σας μιλώ είναι πνεύμα και είναι ζωή» (Ιωάννης 6:63).