Αύγουστος 22


«Εγώ μεν…Εκείνος όμως»


Εγώ μεν σας βαπτίζω μέσα σε νερό…Εκείνος όμως…θα σας

βαπτίσει μέσα σε Άγιο Πνεύμα και σε φωτιά. (Ματθαίος 3:11).

Έχω ποτέ φθάσει σε κάποιο σημείο στην εμπειρία μου όπου να μπορώ να πω, «Εγώ μεν…Εκείνος όμως»; Μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, δεν θα ξέρω ποτέ τι σημαίνει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. «Εγώ μεν» είμαι σε ένα τέλος, δεν μπορώ να κάνω τίποτε· «Εκείνος όμως» αρχίζει ακριβώς εδώ - κάνει τα πράγματα που κανένας άλλος δεν μπορεί ποτέ να κάνει. Είμαι έτοιμος για την έλευσή Του; Ο Ιησούς δεν μπορεί να έρθει ενόσω υπάρχει στον δρόμο κάτι που Τον εμποδίζει, είτε καλό, είτε κακό. Όταν έρχεται, είμαι έτοιμος γι’ Αυτόν, ώστε να φέρει στο φως κάθε λάθος που έχω διαπράξει; Εκεί ακριβώς είναι που έρχεται: Εκεί όπου αναγνωρίζω ότι είμαι ακάθαρτος, ενώ φεύγει από εκεί που νομίζω ότι είμαι καθαρός.

Η μετάνοια δεν φέρνει κάποια αίσθηση αμαρτίας, αλλά μια αίσθηση ανέκφραστης αναξιότητας. Όταν μετανοώ, καταλαβαίνω ότι είμαι εντελώς ανίκανος· γνωρίζω πέρα για πέρα ότι είμαι ανάξιος ακόμα και να βαστάξω τα υποδήματά Του. Έχω μετανοήσει με τέτοιο τρόπο, ή υπάρχει κάποια ενδόμυχη εισήγηση να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός δεν μπορεί να έρθει στη ζωή μου είναι επειδή δεν έφθασα σε πλήρη μετάνοια.

«Εκείνος θα σας βαπτίσει μέσα σε Πνεύμα Άγιο και σε φωτιά». Ο Ιωάννης δεν μιλά για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ως να αναφέρεται σε μια εμπειρία, αλλά στο έργο που ενεργείται από τον Ιησού Χριστό. «Εκείνος θα σας βαπτίσει». Εκείνο που συνειδητοποιούν στην εμπειρία τους, όσοι βαπτίζονται στο Άγιο Πνεύμα, είναι μια αίσθηση απόλυτης αναξιότητας.

«Εγώ μεν», ήμουν αυτό και εκείνο· «Εκείνος όμως» ήρθε, και κάτι το θαυμαστό συνέβηκε. Πήγαινε στο περιθώριο, εκεί όπου Εκείνος ενεργεί τα πάντα.