Φεβρουάριος 23


Η αποφασιστικότητα για υπηρεσία

Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί,

αλλά για να υπηρετήσει… (Ματθαίος 20:28).

Η ιδέα του Παύλου για τη διακονία είναι η ίδια με εκείνη του Κυρίου μας: «Εγώ είμαι ανάμεσα σας όπως αυτός που υπηρετεί» (Λουκάς 22:27). «…και τους εαυτούς μας, δικούς σας δούλους, χάρη του Ιησού» (Β΄ Κορινθίους 4:5). Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι κάποιος που καλείται στη διακονία, καλείται να είναι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Όμως, κατά τον Ιησού Χριστό, καλείται να είναι το ‘χαλί’ που πατούν οι άλλοι· να είναι ο πνευματικός τους ηγέτης, αλλά ποτέ ο ανώτερός τους. Ο Παύλος λέει: «Ξέρω να περνώ με στέρηση…» (Φιλιππησίους 4:12). Αυτή είναι η ιδέα του Παύλου για τη διακονία: «Θα δαπανήσω τον εαυτό μου μέχρι τέλους για σας· μπορεί να με επαινείτε ή να με κατηγορείτε, δεν κάνει διαφορά· όσο υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, του είμαι χρεώστης να τον υπηρετώ ωσότου Τον γνωρίσει». Το κύριο ελατήριο της διακονίας του Παύλου δεν ήταν η αγάπη για τους ανθρώπους, αλλά η αγάπη για τον Ιησού Χριστό. Αν αφοσιωθούμε στην ιδέα του ανθρωπισμού, σύντομα θα συνθλιφτούμε και θα ραγίσει η καρδιά μας, καθώς συχνά θα αντιμετωπίζουμε περισσότερη αχαριστία από τους ανθρώπους παρά από ένα σκυλί. Αν όμως, το κίνητρό μας είναι η αγάπη προς τον Θεό, τότε καμιά αχαριστία δεν θα μας εμποδίσει να υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας.

Το μυστικό της αποφασιστικότητας του Παύλου να υπηρετεί τους άλλους, βρισκόταν στο ότι είχε κατανοήσει πώς ασχολήθηκε μαζί του ο Ιησούς Χριστός: «Εμένα που άλλοτε ήμουν βλάσφημος, και διώκτης και υβριστής» (Α΄ Τιμόθεον 1:13) - όπως κι αν με μεταχειριστούν οι άνθρωποι δεν θα με μεταχειριστούν ποτέ με την έχθρα και το μίσος με τα οποία μεταχειρίστηκα εγώ τον Ιησού Χριστό. Όταν αντιληφθούμε ότι ο Ιησούς Χριστός μάς υπηρέτησε στα άκρα της αθλιότητας, της φιλαυτίας και της αμαρτίας μας, τότε, κανένα είδος μεταχείρισης από τους άλλους δεν θα εξαντλήσει την αποφασιστικότητά μας να υπηρετούμε τους ανθρώπους για χάρη Του.