Δεκέμβριος 16


Παλεύοντας ενώπιον του Θεού


Γι’ αυτό, λάβετε πάνω σας την πανοπλία του Θεού…

προσευχόμενοι σε κάθε καιρό…(Εφεσίους 6:13,18).

Πρέπει να παλεύεις ενάντια στα πράγματα που σε εμποδίζουν να επικοινωνήσεις με τον Θεό, και παλεύεις στην προσευχή για άλλες ψυχές. Όμως, μη λες ποτέ ότι παλεύεις με τον Θεό στην προσευχή, γιατί αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις Γραφές. Αν παλέψεις με τον Θεό θα ‘χωλαίνεις’ για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αν, όταν ο Θεός έρθει μέσω κάποιας οδού που δεν θέλεις, Τον πιάσεις, όπως έκανε ο Ιακώβ και παλέψεις μαζί Του, Τον αναγκάζεις να σου προκαλέσει κάποια ‘εξάρθρωση’ (Βλ. Γένεση 32:24-25). Μη γίνεσαι ‘χωλός’ μέσα στις οδούς του Θεού, αλλά να είσαι κάποιος που παλεύει ενώπιον του Θεού ενάντια στα πράγματα, κάποιος που γίνεται νικητής διαμέσου Εκείνου. Η πάλη ενώπιον του Θεού μετρά στη Βασιλεία Του. Αν μου ζητήσεις να προσευχηθώ για σένα και εγώ δεν είμαι πλήρης μέσα στον Χριστό, μπορεί να προσευχηθώ, αλλά η προσευχή μου δεν ωφελεί σε τίποτε. Όμως, αν είμαι πλήρης μέσα στον Χριστό, η προσευχή μου υπερισχύει πάντοτε. Η προσευχή είναι αποτελεσματική μόνο όταν υπάρχει πληρότητα: «Γι’ αυτό, λάβετε πάνω σας την πανοπλία του Θεού».

Πάντοτε να διαχωρίζεις μεταξύ της διάταξης του Θεού και του επιτρεπτικού Του θελήματος, δηλαδή, εκείνου που προνοεί σύμφωνα με τον σκοπό Του για μας. Η διάταξη του Θεού είναι αναλλοίωτη· πρέπει να παλέψουμε ενώπιόν Του με εκείνα που επιτρέπει μέσα στο θέλημά Του, και είναι η αντίδρασή μας προς αυτά που το κάνει δυνατό να φθάσουμε στη διάταξή Του. «Όλα συνεργούν προς το αγαθό σ’ αυτούς που αγαπούν τον Θεό» (Ρωμαίους 8:28) - σε εκείνους που μένουν πιστοί στη διάταξη του Θεού, στο κάλεσμά Του μέσα στον Χριστό Ιησού. Το επιτρεπτικό θέλημα του Θεού είναι το μέσο με το οποίο πρέπει να φανερωθούν τα τέκνα Του. Δεν πρέπει να είμαστε πλαδαροί, λέγοντας, «Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου». Δεν χρειάζεται να πολεμούμε και να παλεύουμε με τον Θεό, αλλά να παλεύουμε ενώπιον του Θεού με τα πράγματα. Πρόσεχε να μην κάθεσαι παθητικά ενώπιον του Θεού, ενώ θα έπρεπε να αναλάβεις έναν ένδοξο αγώνα έτσι ώστε να ενδυναμωθείς με τη δύναμή Του.