Αύγουστος 19


Αυτοσυνείδηση


Ελάτε σε Μένα… (Ματθαίος 11:28).

Ο Θεός μάς θέλει να ζούμε μια ζωή εντελώς επικεντρωμένη στον Ιησού Χριστό, αλλά υπάρχουν καιροί που αυτή η ζωή υφίσταται επίθεση από έξω και τότε επανερχόμαστε σε έναν τρόπο ενδοσκόπησης που νομίζαμε ότι είχε φύγει. Η αυτοσυνείδηση είναι το πρώτο πράγμα που θα αναστατώσει την πληρότητα της ζωής μέσα στον Θεό, και είναι κάτι που συνέχεια προκαλεί πάλη. Η αυτοσυνείδηση δεν είναι αμαρτία· μπορεί να προκληθεί από μια νευρική ιδιοσυγκρασία ή με το να βρεθούμε ξαφνικά μέσα σε νέες περιστάσεις. Δεν είναι ποτέ το θέλημα του Θεού να είμαστε οτιδήποτε λιγότερο από απόλυτα πλήρεις μέσα σ’ Αυτόν. Οτιδήποτε ταράζει την ανάπαυση μέσα σ’ Αυτόν πρέπει να διορθώνεται αμέσως, και δεν διορθώνεται με το να το παραβλέπουμε, αλλά με το να ερχόμαστε στον Ιησού Χριστό. Αν ερχόμαστε προς Αυτόν και Του ζητούμε να παραγάγει Χριστο-συνείδηση μέσα μας, θα το κάνει πάντοτε ωσότου μάθουμε να μένουμε μέσα σ’ Αυτόν.

Ποτέ μην αφήνεις τον διχασμό της ζωής σου μέσα στον Χριστό να συνεχίζεται χωρίς αντιμετώπιση. Πρόσεχε από τη ‘διαρροή’, από τον διχασμό της ζωής σου που προκαλείται από την επίδραση φίλων ή περιστάσεων. Πρόσεχε από κάθε τι που θα διασπάσει την ενότητά σου μαζί Του και θα σε κάνει να βλέπεις τον εαυτό σου ξεχωριστά από Αυτόν. Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από το να διατηρείσαι σωστός πνευματικά. Η μεγάλη λύση είναι και η απλή: «Ελάτε σε Μένα». Το βάθος αυτού που είμαστε στην πραγματικότητα, διανοητικά, ηθικά και πνευματικά, δοκιμάζεται από αυτά τα λόγια. Αν μας λείπει η πραγματικότητα σε οποιοδήποτε βαθμό, θα συζητούμε μάλλον, αντί να προσερχόμαστε στον Ιησού.